Meditation

-Så mycket mer än du kanske tror!
Numera har också neurovetenskapen visat vad många sedan länge erfarit: att meditation är till hjälp för att hantera stress och må bättre. Vi använder oss av olika metoder att vända vår uppmärksamhet inåt en stund och se vad som pågår - sätt att vara här och nu - för att ge oss möjlighet att agera istället för att automatiskt reagera. Vi går igenom flera olika meditationer, däribland Oshos
aktiva meditationer, så vi får tillfälle att uppleva, känna, upptäcka vad meditation
kan ge. Välkommen in!
 
Individuell rådgivning
Prova-på
Kurser och workshops
För mer information, idéer och bokning: vivek(at)medibreath.net