teman - Grupper och kurser

Andas dig!
Här får du tillfälle att utforska din energi med stöd av t ex olika enkla kroppsövningar, andning, inre dialog och meditation, för mindre stress och mer glädje i vardagen och livet.
 
Från och med-icin till och med-itation
Under det här temat får du möjlighet att se på din situation med olika kroppssymptom och ev diagnoser, för att kanske finna ett mer avslappnat förhållningssätt till det som pågår. Vi använder t ex enkla kroppsövningar, andning, konstellationer, inre dialog och meditation.
 
M.A.T. för själen
Meditation, andning och tystnad - för att vädra och öppna upp inåt. Meditation hjälper oss att hantera stress och må bättre, det är till och med vetenskapligt bevisat. En god andning hjälper också den oss att må bättre fysiskt och psykiskt, den ger energi och skydd mot stress i olika former. Tystnad… låta dig vara med dig utan distraktioner för att bättre kunna höra dig själv.
 
Meditationskvällar, -dagar och –helger
 

Alla grupper och kurser kan varieras avseende innehåll, längd och tid.
Det ovanstående är exempel på teman vi skulle kunna utforska tillsammans.