OM osho

Osho (1931-1990) är en samtida indisk upplyst mystiker, som uppfattades och kan fortfarande uppfattas som kontroversiell av många, men hans liv och det han sade har påverkat och inspirerat förmodligen miljoner människor runtom i världen.
Osho trotsar kategorisering. Hans tusentals tal handlar om allt från vårt individuella sökande efter mening, till de mest brännande sociala och politiska frågor vårt samhälle möter idag. Oshos böcker – och det finns hundratals – är inte skrivna utan transkriberade från ljud- och videoupptagningar av hans tidlösa tal inför internationell publik. Han sade själv: ”Kom ihåg, vad jag än säger är det inte bara till er… Jag talar också till framtida generationer.”
Osho har om sitt eget arbete sagt att han hjälper till att skapa förutsättningar för uppkomsten av en ny typ av människa. Han beskriver ofta denna nya människa som ”Zorba the Buddha” – kapabel att njuta av både jordnära nöjen som en ”Zorba the Greek” och det tysta lugnet som en ”Gautama the Buddha”. En tråd som löper genom alla aspekter av Oshos tal och meditationer är en vision som omfattar både gångna tiders visdom, särskilt den i öst, och den högsta potential i dagens (och morgondagens) vetenskap och teknologi, kanske främst i västvärlden.
Osho är känd för sitt revolutionära bidrag till vetenskapen om inre transformation, med ett närmande till meditation som erkänner det oftast uppskruvade tempot i livet av idag. Hans unika Osho aktiva meditationer är utformade så att man först släpper ansamlad stress i kropp och psyke så att det därefter är lättare att ta med en upplevelse av stillhet och avslappning i det dagliga livet.
Se också osho.com